TRANSYSTEM LOGISTICS CO., LTD.

เราคือ บริษัท ทรานส์ซิสเต็ม โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า และ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และ รถบรรทุก รวมถึงการดำเนินพิธีการ กรมศุลกากรแบบครบวงจร ให้บริการทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนถึงขนาดเล็ก เราสามารถให้คำปรึกษาและช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทลูกค้ายังขาดอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งที่เคยนำเข้า-ส่งออกและบริษัทใหม่ที่ต้องการจะทำธุรกิจประเภทนี้
เราเป็นบริษัทของคนไทย มีความน่าเชื่อถือ ราคายุติธรรม ทีมงาน ของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการทำงานมามากกว่า 10 ปี เราเป็น ตัวแทนติดต่อ กรมศุลกากร และดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ให้กับ ผู้นำเข้า-ส่งออก เช่น พิธีการนำเข้า-ส่งออก, งานคืนอากร,พิกัด อัตราอากร รวมถึงติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขออนุญาติออก Form ต่างๆเพื่อลดปัญหา ความผิดพลาด เพื่อความรวดเร็วให้กับบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออก เป็นสำคัญ และได้รับ ประโยชน์สูงสุด หวังเป็น อย่างยิ่งว่า เราจะได้รับใช้ทุกท่าน และ ได้รับความพึงพอใจในบริการของเรา